Mazowieckie Centrum Usług

Ochrona środowiska - Doradztwo środowiskowe:

dla osób fizycznych i prawnych:

 • raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, w tym na obszary Natura 2000
 • karty informacyjne przedsięwzięcia
 • operaty wodnoprawne
 • pozwolenia zintegrowane (ICCP)
 • przeglądy ekologiczne
 • obsługa formalna przy uzyskiwaniu wymaganych decyzji i pozwoleń
 • pozostała obsługa w zakresie obowiązków  wynikających z przepisów prawa ochrony środowiska

dla jednostek samorządowych i rządowych:

 • raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, w tym na obszary Natura 2000
 • karty informacyjne przedsięwzięcia
 • pozwolenia zintegrowane (ICCP)
 • przeglądy ekologiczne
 • programy ochrony środowiska

Gospodarka odpadami:

dla osób fizycznych i prawnych:

 • przygotowywanie wniosków niezbędnych do uzyskania decyzji administracyjnych
 • sporządzanie planów gospodarki odpadami
 • sprawozdanie z realizacji planów gospodarki odpadami
 • projekty rekultywacji składowisk odpadów,  lub ich wydzielonych części

dla jednostek samorządowych i rządowych:

 • sporządzanie planów gospodarki odpadami
 • sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami
 • projekty rekultywacji składowisk odpadów,  lub ich wydzielonych części

Pozostałe usługi

dla jednostek samorządowych i rządowych:

 • strategie zrównoważonego rozwoju
 • plany rozwoju lokalnego